Til alle i familien
Prisgaranti
Fri frakt
Hjemlevering

Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de standard kjøpsvilkårene nedenfor, som gjelder for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på familietapeter.no, og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av L N färg och tapetbutik AB, Tumstocksvägen 9A, 187 66 Täby, Sverige, SE556930672201 (selger, vi, oss). Nettkjøp på hjemmesiden er bindende når det har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen (kjøper, du, deg, din eller ditt).

Selskapsinformasjon:

L N färg och tapetbutik AB

Tumstocksvägen 9A, 187 66 Täby, Sverige

Org.nr.: 922 755 868

+46 (0)8-26 11 11

kundeservice@familietapeter.no

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilte avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser, som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger ikke har informert om før kjøpet gjennomføres, skal ikke bæres av kjøper.

Priser

Prisene du finner på familietapeter.no er våre dagsaktuelle priser i norske kroner inkludert 25% mva. Momsen beregnes i kassen sammen med eventuelle fraktkostnader før du bekrefter kjøpet. Hvis momsen endres, forbeholder vi oss retten til å endre prisene våre tilsvarende. Prisjusteringer kan forekomme når som helst uten varsel.

Vi har over 20 000 produkter i vårt sortiment og i enkelte tilfeller kan det oppstå feil angående pris og informasjon. Dersom prisen på et produkt eller opplysningene om et produkt som er gitt i forbindelse med kjøpet er feil, og du innså eller burde ha innsett dette ved bestillingstidspunktet, vil ikke prisen eller opplysningene gjelde for kjøpet. I så fall vil vi kontakte deg så snart som mulig etter at vi har oppdaget feilen. I disse tilfellene forbeholder vi oss retten til å justere prisen og belaste mellomlegget, eller la deg heve kjøpet og få refusjon.

I forbindelse med prissettingen av produkter i vårt sortiment jobber vi med en modell hvor vi kan tilpasse våre priser i ulike digitale kanaler for alltid å være relevante og skape verdier for den aktuelle målgruppen. Dette betyr at prisen på et produkt kan variere avhengig av hvilken kanal kunden går inn på nettsiden fra. Eventuell justering av priser skjer kun ut fra hvilken digitale kanal den besøkende kommer fra, d.v.s. prisen påvirkes ikke av individuelle brukerdata, egenskaper eller atferd generelt.

Betaling

Familietapeter.no tilbyr følgende betalingsmåter:

Kortbetaling: Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Klarna. Dersom kredittkort eller debetkort brukes ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA og MasterCard.

Klarna fakturabetaling: Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingsfristen 14 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever betalingspartneren vår personnummeret ditt for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling

Klarna Delbetaling: Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele opp betalingen din på 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp fakturaene dine så du kun mottar én faktura hver måned, der alle fakturaene dine hos Klarna som du har handlet for den seneste måneden er samlet. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvillkår og her kan du lese Klarnas kontovilkår.

Levering

Din bestilling leveres med UPS (eller en annen samarbeidspartner) til din adresse/bedriftsadresse. Dersom bestillingen av en eller annen grunn ikke kan mottas på oppgitte adresse, så leveres pakken til nærmeste avhentested. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Merk at vi ikke leverer til Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya.

Leveringstid

Vår normale leveringstid er 1-3 hverdager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det framgår i så fall på produktsiden/i handlekurven/i kassen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Fraktkostnad

På de fleste bestillinger på hjemmesiden tilbys det fri frakt. Unntak er bestillinger av stor størrelse som må leveres på pall.

Ikke mottatt ordre

Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, så ber vi deg kontakte kundeservice på kundeservice@familietapeter.no eller per telefon +46 (0)8-26 11 11. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har hendt en feil så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

Forsinket levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko

Familietapeter er ansvarlig for at bestillingen din frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar bestillingen din med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på kundeservice@familietapeter.no eller per telefon +46 (0)8-26 11 11. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur

Dersom kunde ønsker å returnere hele eller deler av ordren, så skal en e-post sendes til kundeservice@familietapeter.no. E-posten skal inneholde følgende informasjon: ordrenummer, artikkelnummer og antall produkter som skal returneres. Deretter mottar kunde en returetikett fra Familietapeter, og deretter er kunde selv ansvarlig for å booke avhenting eller å levere pakken til nærmeste UPS-hentested for retur. Kunde kan vedlegge en returseddel i pakken sammen med varene som skal returneres. I så fall anbefaler vi at man benytter seg av dette standardiserte angrerettsskjemaet. Ellers er det tilstrekkelig å legge ved en lapp med ordrenummer, artikkelnummer og antall ruller som returneres.

Vanligvis registreres returen innen en uke, og pengene er tilbakebetalt senest etter de 5 påfølgende dagene. Dette gjelder også for bestillinger som er betalt via Klarna.

Kunde kan du ikke benytte angreretten ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 200 kr. Dersom du ønsker å få sent ut en pakke på nytt som har fått i retur grunnet at den ikke har blitt mottatt/hentet, så ta kontakt med kundeservice på kundeservice@familietapeter.no eller per telefon +46 (0)8-26 11 11.

Kunden er selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme vis som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god stand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at varene sendes i originalemballasjen eller tilsvarende.

Ved bruk av returetikett gitt av Familietapeter, er kunden ansvarlig for at produktene returneres til Familietapeter i god stand, altså at emballasjen som benyttes ved returen er forsvarlig. Videre er Familietapeter ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). En returetikett fra Familietapeter koster 200 kr. Om et annet returfraktalternativ brukes, vil det fullstendige ansvaret for at forsendelsen når fram til oss ligge på kunden.

Vær oppmerksom på at spesiallagede tapeter og andre spesialbestilte produkter er unntatt fra angreretten.

Bytte

Vi tilbyr ikke bytte av varer, men kunden kan selv returnere og gjennomføre en ny bestilling i nettbutikken. Dette gjøres ved at kunden informerer kundeservice angående retur og deretter mottar en returetikett på e-post. Prosessen foregår på samme måte som ved en vanlig retur, men kunden skal ikke belastes for ny fraktkostnad. Dersom kunden ønsker å returnere og det har gått mer enn 14 dager, tilbyr Familietapeter en tilbakebetaling på 50% av kjøpesummen samt returfrakten.

Returadresse

LN Färg och Tapetbutik AB
Tumstocksvägen 9A
187 66 Täby
Sverige

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  • Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på å rette samme mangel.
  • Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom spesielle grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
  • Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Om du har mottatt et defekt eller feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på kundeservice@familietapeter.no, hvor du informerer om ordrenummer og artikkelnummer på den/de defekte varen(e), samt bilder og beskrivelse av feilen. Deretter vil feilens omfang vurderes, og ved godkjent reklamasjon vil kunden motta nytt produkt eller pengene i retur.

Prismatch

Familietapeter tilbyr prismatch. Dersom samme produkt, av samme kvalitet, tilbys til en billigere pris hos en annen nettbutikk, kan Familietapeter matche denne prisen i forkant av en bestilling. Garantien gjelder kun norske nettbutikker, er begrenset til forbrukerkjøp og gjelder for kjøp opptil 6 000 kr. Vær oppmerksom på at garantien ikke gjelder for allerede gjennomførte bestillinger. For å benytte garantien, skal kunden i forkant av et kjøp sende en e-post med tydelig informasjon om tilsvarende produkt og produktets pris.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også̊ etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

  • Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
  • Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
  • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes per telefon på 23 40 05 00 eller via post til Postboks 462 Sentrum, 0105 Oslo.